OSHA

D'apre Sektion 12(3) de OSHA 2005, veut dire lalwa la sante ek sekite pou bann travayer :

Image

ENN DIMOUNE GAGN DRWA ARET TRAVAY SI LI SENTI SO LA VIE EK SO SEKIRITE MENASE AKOZ SO TRAVAY. EK PATRON PENA DRWA PRAN SANCTION DISCIPLINAIRE KONT LI