personal Protective Equipment

 

 

 

 

THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REGULATION 2012 (section 82)

 

 1. 1.      Tou dimune ki fabrike, importe, fourni bann ekipments protective pou bizin: -

 

 1. Satisfe a demand de base de la sante ek sekirite pou bann ekipments protektif
 2. Pou bizin d’apre regulation de Mauritius Standard Bureau
 3. Ek li pou bizin toujour en relation avek la sante ek sekirite bann dimune ki pe servi sa ekipments protektif la.

 

 1. Tou bann entrepreneur pou bizin rassire ki li pe servi ek pe met enn ekipment protektif ki approprie ki kapav protez li contre bann risque ki prezan dan so lieu de travay.

 

 1. Tou patron pou bizin rassire ki kan ena prezans plis ki enn risque dan enn site travay, li pou bizin donne plis ki enn ekipment protektif ki bon ek kapav protez sa Travayer la contre bann risques.

 

 1. Avant donne enn ekipment protektif, patron ek Travayer pou bizin rassire ki finn fer enn evaluation pou determine si vraiment sa ekipment la pou protez Travayer.

 

 1. Patron kapav revoir sa evaluation ki finn fer avan si en kas ena enn sanzement ou li nepli protez Travayer contre sa danze la.

 

 1. Tou bann Travayer independan pou bizin rassire ki zot ekipments protektif pe servi ek pe maintenir en bon conditions ek pe repare kan bizin

 

 1. Tou Entrepreneur pou bisin rassire ki ena enn plas pou garde bann ekipments protektif pe store dan enn lieu approprie kan pa pe servi.

 

 1. Tou patron seki pe bizin donne bann ekipments protektif pou enn Travayer, li pou bizin rassire ki Travayer la pe gagn bann informasyon, instriksyon ek training ki pou aide li pou:

 

 1. Bann risque ki kapav prevenir ek limitė avek sa ekipments protektif la.
 2. Raison ek fason pou bizin servi sa lekipment de proteksyon la.

 

 1. Tou Travayer pou bizin: -

a)      Servi bann ekipment protektif d’apre formation ek instriksyon ki li finn gagne.

b)      Bizin rassire ki pe gard bann ekipment protektif plas kot li bizin garde.